אלפי תלמידים התאמנו לאורך השנים בקבוצות המתאמנים הסדירות של התנועה הספונטנית.


לצדם נחשפו אל השיטה – באימונים ארוכי טווח ובסמינרים ייעודיים – גם גופים שונים הזקוקים לאימון מיוחד.


בין אלה היו יחידות עילית דוגמת דובדבן (צה"ל) והימ"מ (משטרה), וכן גופים חינוכיים ומקצועיים שונים. להלן כמה ממכתבי ההמלצה שקיבלנו מהם.